Krajem Dolního Poohří

OD ŘÍPU PO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 

     Mělká kotlina Dolního Poohří ve které je zasazen městys Brozany je ohraničena památnou horou Říp na východě, masívem Sedla na severu a od západu chráněna vrcholky Českého středohoří s jeho prvním dvojkuželem, starobylým hradem Háženburkem. Uvnitř kotliny se spojuje tok řeky Ohře s Labem u Litoměřic. Dolní Poohří je sice skromným krajinným útvarem, o to překvapivější pro návštěvníka jsou objevy, které učiní při jeho zkoumání. Lužní lesy v okolí obou řek jsou střídány staletí obdělávanými úrodnými polnostmi s vesničkami a malými městy, kterým dosud nová doba nestačila zcela setřít patinu staré dobré české pracovitosti, píle a poctivosti.

170.jpg Od Hostěnic ke křížku nad Brozany

214.jpg Památný Říp na stráži od východu

212.jpg Vrch Sedlo chrání kotlinu ze severu nad Litoměřicemi

210.jpg Starobylý Hážemburek první dvojhomole Středohoří od západu

208.jpg Homole Lovoše nad Lovosicemi

206.jpg Také Kamýk hlídá kotlinu soutoku Labe s Ohřem od severozápadu

BROZANY, STAROBYLÉ SÍDLO NA DOLNÍ OHŘI

      Obec starobylého původu, poprvé zmiňovaná v roce 1276. Málokteré české městečko má tak mimořádnou polohu a památky z dob minulých svědčící o dlouhém stavebním vývoji sídla. Kostel sv. Gotharda v dolní části městyse nese známky téměř všech hlavních stavebních slohů, od románského, přes gotický, renesanční až po barok. A tak žáci nedaleké základní školy, procházející denně kolem za svými povinnostmi se mohou názorně na této stavbě vzdělávat v historii stavebních slohů. Od kostela vede cesta na nejvyšší bod obce kolem malebné stavby renesančního mlýna z konce 16. století, postaveného na mlýnské strouze. Nad mlýnem je panoráma městyse korunováno stavbou bývalé tvrze ze třetí čtvrti 16. století, přestavěné kolem roku 1600. Náhodný návštěvník Brozan nemůže nepocítit tradice a starobylost městyse, které se promítají i do uspořádání, přičinlivosti a úctě k dílu předků u dnešních obyvatel.

204.jpg Kostel sv. Gotharda učebnice stavebních slohů

202.jpg Čtyři slohová období na budově kostela

200.jpg Renesanční portál vstupu do kostela

198.jpg Starý renesanční mlýn s psaníčkovými sgrafity na omítce

196.jpg Mlýnská strouha je technickou památkou z roku 1520

194.jpg Dnes slouží voda z náhonu k výrobě elektřiny

192.jpg Stará renesanční tvrz na ostrohu nad obcí ze 16. století

190.jpg Od renesančního mlýna na kopeček k renesanční tvrzi

NEJBLÍŽE JE TO Z BROZAN DO DOKSAN

      Tato vesnice na pravém břehu Ohře leží přímo naproti Brozanům. Obě obce jsou spojeny jak mostem, tak jezem, na jehož konstrukci je lávka pro pěší. Doksany jako ženský premonstrátský klášter byly založeny manželkou krále Vladislava II. Gertrudou v roce 1144. V roce 1782 v rámci josefínských reforem byl klášter zrušen a od té doby sloužil jako panské sídlo až do roku 1945. V současné době je zámek ve správě Památkového úřadu a část je obývána členkami premonstrátského řádu.

Doksany leží na bývalé mezinárodní silnici E55, v jejich katastru je nájezd na dálnici D8 ( exit 35 ) spojující Prahu s Ústím nad Labem a Drážďanami v Sasku. V obci je také významná meteorologická stanice ČHMÚ.

188.jpg Jez mezi Brozany a Doksanami

186.jpg Mlýnský náhon v Doksanech

184.jpg Bývalý zámecký mlýn v Doksanech

182.jpg Hlavní vjezd do areálu doksanského kláštera

180.jpg První nádvoří kláštera

178.jpg Budova farní správy v Doksanech

176.jpg Druhé nádvoří s pohledem na bývalou budovu konventu

174.jpg Románská okna z jižní apsidy klášterního kostela

172.jpg Jiný pohled na první nádvoří

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.