• BYTY BROZANY
 • DOKUMENTACE BYTŮ
 • MĚSTYS BROZANY
 • DOLNÍM POOHŘÍM
 • VOLNÉ BYTY
 • PRONÁJEM CHATY
 • kontakt
 • Krajem Dolního Poohří

  OD ŘÍPU PO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 

   

       Mělká kotlina Dolního Poohří ve které je zasazen městys Brozany je ohraničena památnou horou Říp na východě, masívem Sedla na severu a od západu chráněna vrcholky Českého středohoří s jeho prvním dvojkuželem, starobylým hradem Háženburkem. Uvnitř kotliny se spojuje tok řeky Ohře s Labem u Litoměřic. Dolní Poohří je sice skromným krajinným útvarem, o to překvapivější pro návštěvníka jsou objevy, které učiní při jeho zkoumání. Lužní lesy v okolí obou řek jsou střídány staletí obdělávanými úrodnými polnostmi s vesničkami a malými městy, kterým dosud nová doba nestačila zcela setřít patinu staré dobré české pracovitosti, píle a poctivosti.

  Od Hostěnic ke křížku nad Brozany Od Hostěnic ke křížku nad Brozany Památný Říp na stráži od východu Památný Říp na stráži od východu Vrch Sedlo chrání kotlinu ze severu nad Litoměřicemi Vrch Sedlo chrání kotlinu ze severu nad Litoměřicemi
  Starobylý Hážemburek první dvojhomole Středohoří od západu Starobylý Hážemburek první dvojhomole Středohoří od západu Homole Lovoše nad Lovosicemi Homole Lovoše nad Lovosicemi Také Kamýk hlídá kotlinu soutoku Labe s Ohřem od severozápadu Také Kamýk hlídá kotlinu soutoku Labe s Ohřem od severozápadu

  BROZANY, STAROBYLÉ SÍDLO NA DOLNÍ OHŘI

   

        Obec starobylého původu, poprvé zmiňovaná v roce 1276. Málokteré české městečko má tak mimořádnou polohu a památky z dob minulých svědčící o dlouhém stavebním vývoji sídla. Kostel sv. Gotharda v dolní části městyse nese známky téměř všech hlavních stavebních slohů, od románského, přes gotický, renesanční až po barok. A tak žáci nedaleké základní školy, procházející denně kolem za svými povinnostmi se mohou názorně na této stavbě vzdělávat v historii stavebních slohů. Od kostela vede cesta na nejvyšší bod obce kolem malebné stavby renesančního mlýna z konce 16. století, postaveného na mlýnské strouze. Nad mlýnem je panoráma městyse korunováno stavbou bývalé tvrze ze třetí čtvrti 16. století, přestavěné kolem roku 1600. Náhodný návštěvník Brozan nemůže nepocítit tradice a starobylost městyse, které se promítají i do uspořádání, přičinlivosti a úctě k dílu předků u dnešních obyvatel.

  Kostel sv. Gotharda učebnice stavebních slohů Kostel sv. Gotharda učebnice stavebních slohů

  Čtyři slohová období na budově kostela Čtyři slohová období na budově kostela Renesanční portál vstupu do kostela Renesanční portál vstupu do kostela
  Starý renesanční mlýn s psaníčkovými sgrafity na omítce Starý renesanční mlýn s psaníčkovými sgrafity na omítce Mlýnská strouha je technickou památkou z roku 1520 Mlýnská strouha je technickou památkou z roku 1520 Dnes slouží voda z náhonu k výrobě elektřiny Dnes slouží voda z náhonu k výrobě elektřiny
  Stará renesanční tvrz na ostrohu nad obcí ze 16. století Stará renesanční tvrz na ostrohu nad obcí ze 16. století Od renesančního mlýna na kopeček k renesanční tvrzi Od renesančního mlýna na kopeček k renesanční tvrzi

  NEJBLÍŽE JE TO Z BROZAN DO DOKSAN

   

        Tato vesnice na pravém břehu Ohře leží přímo naproti Brozanům. Obě obce jsou spojeny jak mostem, tak jezem, na jehož konstrukci je lávka pro pěší. Doksany jako ženský premonstrátský klášter byly založeny manželkou krále Vladislava II. Gertrudou v roce 1144. V roce 1782 v rámci josefínských reforem byl klášter zrušen a od té doby sloužil jako panské sídlo až do roku 1945. V současné době je zámek ve správě Památkového úřadu a část je obývána členkami premonstrátského řádu.

  Doksany leží na bývalé mezinárodní silnici E55, v jejich katastru je nájezd na dálnici D8 ( exit 35 ) spojující Prahu s Ústím nad Labem a Drážďanami v Sasku. V obci je také významná meteorologická stanice ČHMÚ.

  Jez mezi Brozany a Doksanami Jez mezi Brozany a Doksanami Mlýnský náhon v Doksanech Mlýnský náhon v Doksanech Bývalý zámecký mlýn v Doksanech Bývalý zámecký mlýn v Doksanech
  Hlavní vjezd do areálu doksanského kláštera Hlavní vjezd do areálu doksanského kláštera První nádvoří kláštera První nádvoří kláštera Budova farní správy v Doksanech Budova farní správy v Doksanech
  Druhé nádvoří s pohledem na bývalou budovu konventu Druhé nádvoří s pohledem na bývalou budovu konventu Románská okna z jižní apsidy klášterního kostela Románská okna z jižní apsidy klášterního kostela Jiný pohled na první nádvoří Jiný pohled na první nádvoří
   
  © 2010 - 2019 J. M. POST - WWW STRÁNKY
  zavřít